Müzik Haberleri,Radyo Listeleri,Yeni Çıkan Albümler,Sinema,Etkinlikler

Konfüçyüs Kimdir ?

konfüçyus-kimdir
banner

Konfüçyüs toplumun kaos içinde olduğu, yozlaşmanın tüm katmanlara yayıldığı bir dönemde yaşamış bir filozoftur. Ahlak kurallarına bağlılığı ve ritüellere verdiği büyük önem bu çerçevede daha iyi anlaşılabilir.Konfüçyüsçülük genelde alimler ve devlet adamları arasında etkili olmuş, halk arasında onları çabasıyla yayılmıştır.Ancak hiçbir zaman Taoizm ve Budizm kadar geniş kitlelere hitap etmemiştir.Bu duruma büyük ölçüde Konfüçyüsçülükte mistik inançlara yer verilmemiş olması etkili olmuştur.

Konfüçyüs ahiret kavramı, cennet-cehennem gibi konulardan hiç bassetmemiştir.Zaten Konfüçyüsçülüğün din olup olmadığı da tartışmalıdır. Şu anki Çin devleti Konfüçyüsçülüğü resmen din olarak tanımamaktadır. Bunun en önemli sebebi kendini Konfüçyüsçü olarak tanımlayan kişilerin Taoizmdeki tanrılara ve Çin’in geleneksel tanrılarına tapıyor oluşudur. Bu etmenler göze alındığında Konfüçyüsçülük bir ahlak öğretisi olarak görülebilir. Ama şuan için olmasada geçmişte Konfüçyüsçülüğün din olarak kabul edildiği olmuştur.Hatta tarihte Çin’in resmi dini olarak kabul edildiği zamanlar bile vardır. Konfüçyüsçülük klasik literatürde Çin’in üç büyük dininden biri(Taoizm ve Budizm ile birlikte) olarak geçer.

Konfüçyüs’ün yaşamından ve felsefesinden bahsetmeden önce şunu iyice vurgulamak gerekir ki o, bölünmüş bir ülkede, komutanların etki alanlarını genişletmek için savaştığı bir ortamda doğdu.Böyle zamanlarda eski güzel günlerin özlenmesi çok doğal kabul edilir. Konfüçyüs reform yapmak gibi bir amaca sahip değildi, eskilerin bilgece sözlerini aktarmayı kendine görev edinmişti.Konfüçyüs’ü eski Çin öğretilerini sistemleştiren bir filozof olarak görebiliriz.

Konfüçyüs MÖ 551 yılında dünyaya geldi.Çok varlıklı olmayan ama asil kökenli bir ailede doğduğu düşünülüyor. Ailesi kesinlikle eğitimli kişilerdi.Babası o küçükken ölmüş olsada annesi ve dedesi iyi bir eğitim almasını sağladılar.Yetişkin yaşamında Lu derebeyliğinde çeşitli görevlerde bulundu ve MÖ 522’de nihayet okul açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

Lu derebeyinin ona “vezir vekili” unvanı vermesi Konfüçyüs’ün bazı düşüncelerini hayata geçirmesini sağladı. Ancak derebeyi ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden görevden ayrılmak zorunda kaldı.Tam ondört yıl boyunca Çin’i dolaşarak fikirlerini yaydı ve yeni öğrenciler edindi.Konfüçyüs ancak MÖ 484’te vatanı Lu’ya dönebildi. Ünlü eseri Bahar ve Güz’ü yazdıktan kısa süre sonra vefat etti

Konfüçyüs öğretisinde ahlak kuralları ve erdemler başta gelir.Konfüçyüsçü ahlağın kökeni eski Wu dinidir.Zaten Konfüçyüs’te kendini eskilerin bilgeliğini aktaran biri olarak görür. Bu öğretide sınıf ayrımı da göze çarpar.Soyluluk ve yüce insan çok vurgulanır. Ama soyluluk eğitimle yani bilgelikle elde edilebileceğinden herkes soylu olabilir. Konfüçyüsçülüğe göre halk hükümdara itaat etmelidir.İtaat, düzen, ritüeller çok önemlidir çünkü toplumu birarada tutar.


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir